Επιλογή Σελίδας

Καμπίνα New Flora 100 ορθογώνια

,
Καμπίνα New Flora 100 ορθογώνια

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ          ΔΙΑΦΑΝΟ    ΣΕΡΙΓΡΑΦΑΤΟ

 

70x90x170cm:         Τιμή:230,00               –

70x80x180cm          Τιμή:220,00     Τιμή:230,00

70x90x180cm          Τιμή:200,00     Τιμή:205,00

70x100x180cm        Τιμή:250,00     Τιμή:260,00

70x110x180cm          Τιμή:260,00     Τιμή:270,00

70x120x180cm          Τιμή:270,00     Τιμή:290,00

70x130x180cm          Τιμή:280,00     Τιμή:300,00

70x140x180cm          Τιμή:290,00     Τιμή:310,00

70x80x180cm          Τιμή:220,00     Τιμή:230,00

80x90x180cm          Τιμή:250,00     Τιμή:260,00

80x100x180cm          Τιμή:200,00     Τιμή:210,00

80x110x180cm          Τιμή:270,00     Τιμή:280,00

80x120x180cm          Τιμή:200,00     Τιμή:210,00

80x130x180cm          Τιμή:290,00     Τιμή:310,00

80x140x180cm          Τιμή:210,00     Τιμή:215,00

90x100x180cm          Τιμή:270,00     Τιμή:280,00

90x110x180cm          Τιμή:280,00     Τιμή:300,00

90x120x180cm          Τιμή:210,00     Τιμή:305,00

90x130x180cm          Τιμή:305,00     Τιμή:320,00

90x140x180cm          Τιμή:320,00     Τιμή:330,00

100x110x180cm          Τιμή:290,00     Τιμή:310,00

100x120x180cm          Τιμή:310,00     Τιμή:320,00

100x130x180cm          Τιμή:320,00     Τιμή:330,00

100x140x180cm          Τιμή:315,00     Τιμή:340,00

110x120x180cm          Τιμή:320,00     Τιμή:330,00

110x130x180cm          Τιμή:315,00     Τιμή:330,00

110x130x180cm          Τιμή:325,00     Τιμή:345,00

110x140x180cm          Τιμή:330,00     Τιμή:350,00

120x130x180cm          Τιμή:340,00     Τιμή:370,00

120x140x180cm          Τιμή:350,00     Τιμή:380,00

130x140x180cm          Τιμή:375,00     Τιμή:390,00

Βαρέως τύπου καμπίνες με 2 σταθερά
φύλλα & 2 συρόμενες πόρτες.
Διαφανές κρύσταλλα tempered 6mm
Δυνατότητα επέκτασης με extra προφίλ
Για να επιλέξετε τις διαστάσεις που θέλετε καλέστε στο κατάστημα.

Δεξιότητες

Αναρτήθηκε στις

3 Οκτωβρίου 2019