Επιλογή Σελίδας

ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΔΙΑΤΕΙΘΟΝΤΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΔΙΠΛΕΣ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΤΡΙΠΛΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ-ΤΑΠΕΣ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ

Τιμή:8,70€

Η ΤΙΜΗ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ

 

Δεξιότητες

Αναρτήθηκε στις

13 Ιουνίου 2016